MR-2000 / 2000B Tersine metallurgiýa mikroskopy

Gysga düşündiriş:

Bu mikroskop ajaýyp çäksiz uzak optiki ulgamy we modully funksional dizaýn düşünjesini kabul edýän we polýarizasiýa, ýagty we garaňky meýdan gözegçilik funksiýalaryna eýe bolan üçburçly ters metalografiki mikroskopdyr.Highokary berkligi bolan ykjam we durnukly beden, mikroskop işiniň yrgyldy subutnamasyna doly göz ýetirýär.Iň oňat dizaýnyň ergonomiki talaplaryny kanagatlandyryň, has amatly we amatly iş, has giň ýer.Metallografiki gurluşy we ýerüsti morfologiýany mikroskopiki synlamak üçin amatly, metallogiýany, mineralogiýany we takyk in engineeringenerçiligi öwrenmek üçin amatly gural.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we goýmalary

1. Ajaýyp UIS optiki ulgamy we modulizasiýa funksiýasynyň dizaýny bilen enjamlaşdyrylan. Ulanyjylar polýarizasiýa we garaňky meýdan gözegçiligini gazanmak üçin ulgamy amatly täzeläp bilerler.
2. Şok we titremä garşy durmak üçin ykjam we yzygiderli esasy çarçuwaly beden
3. Iň oňat ergonomiki dizaýn, aňsat işlemek we has giň ýer.
4. Metallografiýa, mineralogiýa, takyk in engineeringenerçilik we ş.m. gözleg üçin amatly, bu metallografiki gurluşda we ýerüsti morfologiýada mikro gözegçilik üçin ideal optiki guraldyr.

Gorky

Tehniki aýratynlyklar (standart)

Göz aýagy

10X giňlikdäki meýdan göz aýagy we görüş meýdany Φ22mm, göz interfeýsi Ф30mm

Çäksizlik meýilnamasy akromatiki maksatlar

MR-2000 (Enjamlaşdyrylan ýagty meýdan maksady)

PL L10X / 0.25 iş aralygy : 20.2 mm

PL L20X / 0.40 iş aralygy : 8.80 mm

PL L50X / 0.70 iş aralygy : 3,68 mm

PL L100X / 0.85 (gury) iş aralygy : 0.40 mm

MR-2000B dark Garaňky / ýagty meýdan maksady bilen enjamlaşdyrylan)

PL L5X / 0.12 iş aralygy : 9,70 mm

PL L10X / 0.25 iş aralygy : 9.30 mm

PL L20X / 0.40 iş aralygy : 7.23mm

PL L50X / 0.70 iş aralygy : 2.50 mm

Göz aýagy turbasy

Gözegçilik burçy 45 °, we okuwçy aralygy 53-75mm bolan halka dürbi turbasy

Fokus ulgamy

Dartgynlylygy sazlap bolýan we ýokary derejeli fokusyň iň az bölünişi bilen koaksial gödek / inçe fokus 2μm.

Burun bölegi

Kwintuple (Içerki ýerleşýän yzky top)

Tapgyr

Mehaniki tapgyryň umumy ululygy: 242mmX200mm we hereket aralygy: 30mmX30mm.

Aýlanma we aýlanyp bilinýän basgançak ululygy: iň ýokary ölçeg Ф130mm, iň az açyk dykyzlyk bolsa F12mm-den az.

Yşyklandyryş ulgamy

MR-2000

6V30W halogen we ýagtylyk gözegçiligi üpjün edýär.

MR-2000B

12V50W halogen we ýagtylyk gözegçiligi üpjün edýär.

Toplumlaýyn meýdan diafragmasy, apertura diafragma we çekiji görnüşli polýarizator.

Aýazly aýna we sary, ýaşyl we gök süzgüçler bilen enjamlaşdyrylan

dd


  • Öňki:
  • Indiki: