ZHB-3000 ýarym awtomat Brinell gatylyk synagy

Gysga düşündiriş:

Brinelliň söndürilmedik polatdan, guýma demirden, reňkli metallardan we ýumşak rulman erginlerinden gatylygyny kesgitlemek ýerliklidir.Şeýle hem gaty plastmassa, bakelit we beýleki metal däl materiallaryň gatylygyny barlamak üçin ulanylýar.Planar tekizligi takyk ölçemek üçin amatly goşundylar bar we ýerüsti ölçeg durnukly we ygtybarly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


  • Öňki:
  • Indiki: