Synag guralyna hoş geldiňiz

Şandong Şankaý synag gurallary kärhanasy / Laizhou Laihua synag gurallary zawody

owadan deňiz şäheri - antantaýda ýerleşýär.Laizhou Laihua Synag Gurallary Zawody, ISO9001 hil ulgamy kepillendirilen kärhana bolup, gaty barlaýjy we metallografiýa taýýarlygy önümçiliginde we satuwynda ýöriteleşendir.Önümler CEB CE şahadatnamasyny aldylar.

“Diri galmagyň hili, innowasiýa we ösüş” kompaniýany ösdürmegiň maksady, önümi abatlamak we tehniki hyzmaty we hilini ýokarlandyrmak üçin, tejribeli hünärmenler topary tarapyndan içerde köp ofisleri we gündelik hyzmat işgärleri bilen enjamlaşdyrylan. satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat.

  • kompaniýasy
ZHB-3000 ýarym awtomat Brinell gatylyk synagy

ZHB-3000 ýarym awtomat Brinell gatylyk synagy

Wideo aýratynlyklary we funksiýasy * Brinell har ...
HBM-3000E Awtomatiki derweze görnüşli Briness gatylyk synagy

HBM-3000E Awtomatiki derweze görnüşli Briness gatylygy ...

Wideo guralynyň aýratynlyklary * Bu gural h ...
HBRV 2.0 sensor ekrany Brinell Rokwell we ölçeg ulgamy bilen Wikers gatylyk synagy

HBRV 2.0 duýgur ekrany Brinell Rokwell we Wik ...

Wideo amaly diapazony gatylaşdyrylan ...
HRSS-150S duýgur ekran Rokwell we ýüzleý Rokwell gatylyk synagy

HRSS-150S duýgur ekran Rokwell we Superfic ...

Söndürmek, söndürmek üçin amatly programmalar ...
ZHV2.0 Doly awtomatiki mikro wikerler we berklik synagy

ZHV2.0 Doly awtomatiki mikro Wikers we Knoop ...

Wideo amaly we aýratynlyklary Bu görkezme ...

Iň soňky pudaga düşünmek
maslahat bermek